8-fasenmodel

Het 8-fasenmodel is een methode die de individuele begeleiding aan cliënten in de maatschappelijke opvang ondersteunt. De naam zegt al waar het in het model om draait: acht fasen in het begeleidingsproces. Het is een methode om gestructureerd en in samenwerking met cliënten te werken aan haalbare begeleidingsdoelen. Daarbij kan het gaan om het werken aan meer zelfredzaamheid van de cliënt, maar ook om het behouden van de hoogst haalbare vorm van wonen. Het 8-fasenmodel is de meest gebruikte begeleidingsmethode in de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang: naar schatting 75% van alle instellingen maakt er gebruik van.