Nieuwe basisfuncties

Het ministerie van VWS gaat de basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg herijken. We hebben u middels een brief gevraagd met ons mee te denken over een nieuw ondersteuningskader voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. Laat ons weten wat u vindt en vul de survey in door onderstaande link te volgen.

 

» Ga naar de survey

 

Het invullen van de survey vraagt ongeveer 10 minuten van uw tijd.  De gegevens worden anoniem verwerkt en gerapporteerd.

Waarom deze survey?

Als gemeentelijk beleidsambtenaar houdt u zich bezig met de thema’s mantelzorg en vrijwilligerswerk. Het kader om invulling te geven aan beleid op deze onderwerpen, de basisfuncties mantelzorg en vrijwilligerswerk, vraagt door de komst van de nieuwe Wmo 2015 om aanpassing. Om te zorgen dat de nieuwe basisfuncties aansluiten bij de praktijk is het goed om te weten wat uw wensen en verwachtingen zijn ten aanzien van een nieuw ondersteuningskader. We horen graag wat u vindt!

Neem voor meer informatie contact op met Michaëla Merkus.