Leeftijd - tools voor gemeenten

Diversiteitsfactoren

Iedereen verandert elk jaar van leeftijd. Met het bereiken van hogere leeftijden doorlopen mensen verschillende leeftijdsfasen. Elke leeftijd of levensfase brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Denk aan het zoeken van passend basisonderwijs bij kinderen, het begeleiden van jongeren die extra aandacht nodig hebben bij het volwassen worden of het ondersteunen van ouderen om langer thuis te blijven wonen.

Een nieuwe levensfase brengt nieuwe kansen en obstakels met zich mee voor iedereen, zeker voor diegenen die extra zorg nodig hebben. Oplossingen moeten aansluiten bij de leeftijdsfase; zo is een eenzame jongere wél gebaat bij begeleiding richting de arbeidsmarkt, maar is dat niet passend voor een eenzame 80+’er. 

Bewustzijn van en sensitiviteit voor deze vraagstukken zijn relevant binnen verschillende beleidsterreinen. Zoals jeugd, zorg en welzijn, sport, wonen en samenleven. Hoe ondersteunt het beleid inwoners van alle leeftijden op de beste manier? Onderstaande tools en kennisbronnen bieden kennis en/of handvatten om in beleid of uitvoering rekening te houden met de diversiteitsfactor leeftijd.

Aan de slag:
 

  • Toekomstplan 16-27: Het toekomstplan, soms ook perspectiefplan genoemd, helpt om toekomstgericht en integraal te werken aan de begeleiding van jongeren naar zelfstandigheid. Jongeren ervaren in deze fase verschillende knelpunten. Het plan sluit aan bij de motivatie en leefwereld van jongeren en benoemt de ondersteuning die nodig is op verschillende leefdomeinen. 
     
  • Checklist Langer Zelfstandig Wonen: Gemeenten zijn een belangrijke informatiebron voor inwoners met vragen over langer zelfstandig wonen. Dit document is bedoeld voor gemeentelijke communicatieprofessionals en kan gebruikt worden als geheugensteun bij het ontwikkelen van communicatiemiddelen en -activiteiten over dit onderwerp. Het bevat een checklist met belangrijke thema’s binnen het langer zelfstandig wonen, een toelichting hierop en voorbeeldteksten die vrij gebruikt kunnen worden in communicatieuitingen.

Praktijkvoorbeelden
 

Programma Langer Thuis

Langer weer thuis

Terug naar het diversiteitsvlechtwerk