Leeftijd - Tools voor sociaal professionals

Diversiteitsfactoren

Zoals de term al zegt, staat leeftijd voor de ‘tijd’ die iemand leeft of heeft geleefd. De tijd wordt aangeduid met een getal dat gelijk staat aan het aantal levensjaren van een persoon.

De leeftijd kan bovendien een indicatie geven voor de levenservaring en de levensfase waarin iemand zich bevindt. Zo wordt de puberteit (12-18 jaar) gezien als het vervolg op de basisschoolfase (4-12 jaar). Volgens psycholoog Erikson wordt elke levensfase gekenmerkt door een ‘conflict’ dat op positieve wijze moeten worden opgelost, voordat een persoon door kan naar de volgende levensfase. Sommige mensen gaan sneller door levensfasen heen en de bijbehorende leeftijden kunnen daardoor per individu verschillen.

Bij bepaalde levensfasen horen specifieke vragen en thema’s waar je als sociaal professional mee te maken krijgt. Denk bijvoorbeeld aan opvoedingsvraagstukken, het begeleiden van jongeren (16-27 jaar) naar volwassenheid die dat niet zelfstandig kunnen, de ondersteuning van ouderen om langer thuis te kunnen blijven wonen en de ondersteuning van mantelzorgers. Hoe ondersteun je je cliënten in verschillende levensfasen het beste? Met deze tools bieden we je een selectie uit ons aanbod op de vraagstukken van verschillende leeftijdsgroepen.

Aan de slag met vraagstukken uit verschillende levensfases:

  • Wie is Wie in de wijk? Een infographic die inzicht biedt in de belangrijkste spelers in de zorg en ondersteuning voor ouderen.
  • E-learning Goed in Gesprek: een e-learning over de samenwerking tussen professionals en mantelzorgers.
  • Online verbetertool Jongeren en arbeid: een digitaal instrument waarin je reflecteert op jouw re-integratie aanpak, waar vervolgens verbetertips uit volgen, waarmee je uiteindelijk een verbeterplan opstelt.
     

Meer weten? Ga naar onze themapagina over jongvolwassenen of over ouderen.

Terug naar het diversiteitsvlechtwerk