Lerende praktijken

Een lerende praktijk is een koepelterm voor allerlei lerende manieren van werken in de praktijk van het sociaal domein. Het doel is om de aanpak van een sociaal vraagstuk te verbeteren door samen te leren en verbeteren. Hiervoor wordt wetenschappelijke kennis, ervaringskennis en professionele kennis benut. In dit overzicht vind je algemene kennis over en ervaringen met lerende praktijken en informatie over verschillende vormen.