MantelScan

Samenstelling, organisatie en risicofactoren van een zorgnetwerk in kaart

De MantelScan is een instrument voor professionals in zorg en welzijn om samen met zorgvragers en mantelzorgers een (mantel)zorgnetwerk in kaart te brengen, waarbij aandacht is voor de kracht en risico’s van dat netwerk.

De scan biedt visuele hulpmiddelen die helpen bij het structuren van alle informatie over een netwerk. Informatie over het netwerk is belangrijk, omdat zorgen vaak verder reikt dan slechts het contact tussen één zorgvrager en één mantelzorger. In de bijbehorende handreiking MantelScan worden stapsgewijs alle onderdelen van de MantelScan toegelicht.

Oproep: feedback over de MantelScan gevraagd!

Movisie zoekt contact met organisaties die gebruik maken van de MantelScan. Wij zijn benieuwd naar de praktijkervaringen met de MantelScan. Werk je met de MantelScan en wil je ons hier kort over vertellen? Graag komen we in contact! Ook degenen die eerder hebben gewerkt met de MantelScan nodigen wij van harte uit om contact op te nemen. We denken aan een telefonische afspraak van ongeveer 15 minuten.

Waarom deze oproep?

De MantelScan is een aantal jaren geleden opgenomen in de databank effectieve interventies (destijds beoordeeld als goed beschreven interventie). Voor de herbeoordeling door de commissie Effectieve Interventies is het erg belangrijk dat we de praktijkervaringen en verbetersuggesties inventariseren. Dit nemen wij mee in de update van de MantelScan. 

Bekijk het praktijkvoorbeeld van de MantelScan

Vragen die we willen bespreken zijn o.a.:

  • Hoe vaak maak je gebruik van de MantelScan?
  • Is de MantelScan goed geschikt om het netwerk en de belasting van het netwerk in kaart te brengen?
  • Geeft het inzicht in de mogelijkheden om het netwerk te versterken en overbelasting te verminderen? 
  • Heb je verbetersuggesties of suggesties om de beschrijving van de MantelScan te verbeteren?  

Je kunt ons bellen of een e-mail sturen en aangeven op welk moment we je het beste kunnen bellen.
Contactgegevens: Sonja van Rooijen (projectleider Informele Zorg), tel: 06 - 21 38 56 90, e-mail: s.vanrooijen@movisie.nl.