Martijn Traas

Martijn Traas is Algemeen directeur bij IJsselzorg en Associate Member van Movisie.

Martijn Traas is directeur van IJsselzorg BV. IJsselzorg zet zich in voor zorg aan volwassenen met complexe problematiek door middel van ambulante begeleiding, forensisch ambulante begeleiding en dagbesteding. De visie van IJsselzorg is: Onvoorwaardelijke Zorg! Medewerkers van IJsselzorg kennen een hoge mate van professionele autonomie, zij krijgen het vertrouwen en de faciliteiten om eigen, doordachte besluiten te nemen. Er is nog nooit een wachtlijst geweest, want ze voorfinancieren zaken. Ze nemen alle zorg aan die veilig is, verder geen contra-indicaties. Ze vertrouwen op de inschatting van verwijzers.

Martijn Traas

In het kort

Werkgever: Ijsselzorg
Functie: Algemeen directeur
Kernwoorden: Analytisch, bevlogen en anders

Martijn heeft verstand van kwaliteit in zorg, hoe je inkoopprocedures beter kan maken en hoe je als leidinggevende mensen kan inspireren en in hun kracht kan zetten. Daarnaast is hij ondernemer en dat zorgt ervoor dat hij harder, beter en vaker bezig moet zijn om te bewijzen dat IJsselzorg zich aan de regels houdt. Doordat IJsselzorg een BV is, kent hij ook de weeffouten bij de afstemming van de wet- en regelgeving rondom vennootschappen en de zorgwetten. Hij heeft door zijn jarenlange bestuurservaring verstand van governance in de zorg op het snijvlak van ondernemen.

Martijns visie op betaalbaarheid kenmerkt zich door een overtuiging van goede marktwerking in de zorg, op een juiste manier georganiseerd. Hij durft zich hardop af te vragen of investeren in voorliggende voorzieningen wel altijd rendeert en vindt het de moeite waard om dat uit te zoeken  – zijn die voorliggende voorzieningen wel altijd goedkoper?

Movisie vindt dat Martijns kennis, ervaring en expertise op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen met een visie een belangrijke bijdrage kan leveren op het gebied van kwaliteit in de zorg en het sociaal domein. Martijn kan zijn gesprekspartner prikkelend, onverwacht en op het scherpst van de snede uitdagen om anders naar de zorg te kijken.