Meiden EmpowerTeam

Voor meiden uit eerculturen kunnen roddels vergaande consequenties hebben: roddels kunnen hun leven verwoesten. Het Meiden EmpowerTeam van Movisie wil biculturele meiden bewust maken van de mogelijke gevolgen van roddelen en ze hier tegelijkertijd weerbaar tegen maken.

biculturele meiden roddelenWat is het Meiden EmpowerTeam?

Een Meiden EmpowerTeam bestaat uit meiden en jonge vrouwen tussen de 18 en 28 jaar die zijn opgegroeid in eerculturen. Zij geven meiden in de leeftijd van 12 tot 19 jaar voorlichting over eer, roddels en de verhoudingen tussen jongens en meisjes. De voorlichters zijn peer educators en weten uit eigen ervaring, of van heel dicht bij, wat er speelt bij de doelgroep. De voorlichters kunnen zich hierdoor goed in de meisjes verplaatsen.

Hoe gaat een Meiden EmpowerTeam te werk?

Een Meiden EmpowerTeam richt zich op meisjes uit zogenoemde eerculturen en steekt met zijn voorlichtingen breed in op het thema roddel. De voorlichting start met praten over roddels over brede, onschuldige en actuele onder werpen die de doelgroep bezighouden. Denk aan roken, uitgaan, kleding, contact met jongens en relaties. Deze universele thema’s geven toegang tot het bespreekbaar maken van onderwerpen of problemen die er spelen rondom deze meiden, maar die zij (nog) niet hardop durven uit te spreken. Het Meiden EmpowerTeam geeft tijdens de voorlichting informatie over hulpverlening in eigen regio. Zo weten de meiden waar ze terecht kunnen als zij in de problemen komen en behoefte hebben aan professionele zorg en ondersteuning. Lees ook het interview met voorlichters Sarah (22) en Saloua (27).

Beproefde methode

Meiden EmpowerTeam is een beproefde methodiek die is ontwikkeld en uitgevoerd in 2013 tot 2016. De aanpak is beschreven in het handboek Because Sisterhood is Powerful. Voor de periode 2014 - 2015 is ook procesevaluatie beschikbaar.

De voorlichters

De getrainde peer educators van het Meiden EmpowerTeam kunnen ingehuurd worden voor het geven van voorlichtingen. Ook geven ze zogenoemde 'train de trainer'-workshops zodat meiden binnen uw organisatie of instelling op te leiden tot voorlichter. De profielen van de peer educators worden binnenkort aan deze pagina toegevoegd.

Contact

Neem voor vragen of meer informatie contact op met Siham el Moussaoui (Movisie) via S.ElMoussaoui@movisie.nl.