Miranda de Haas

Miranda de Haas is ervaringsdeskundige Armoede en sociale uitsluiting bij de Gemeente Meppel, klankbordlid bij Expertisecentrum Sterk uit Armoede en Associate Member van Movisie.

Miranda werkt sinds 2018 als ervaringsdeskundige bij de gemeente Meppel op de beleidsafdeling. Beleidsmatig en rechtstreeks met de mensen waar het over gaat. Samen met Diana Glastra – ook Associate member van Movisie – is zij een tandem. Diana is beleidsadviseur Sociaal Domein bij de gemeente Meppel en werkt daar samen met Miranda aan een integraal armoedebeleid. De rol van Miranda is om de leefwereld inzichtelijk te maken voor beleidsmakers, de rol van Diana om dat te vertalen naar de systeemwereld.
Miranda werkt primair vanuit de individuele- en collectieve ervaringskennis in projecten.

Miranda de Haas

In het kort

Werkgever: Gemeente Meppel
Functie: Ervaringsdeskundige Armoede en sociale uitsluiting
Kernwoorden: Blikverruimer, uitdager van de status quo, bevlogen

Ze heeft als kwartiermaker informatie bij inwoners opgehaald en een armoedeverslag geschreven waardoor goed inzichtelijk werd waar problematieken liggen en dus kansen voor beleidsmakers en andere organisaties die zich met armoede bezighouden.
Ze is betrokken bij een Vrouwensupportgroep; samen met een trainer/coach worden acht vrouwen begeleid in hun ontwikkeling om vanuit armoede tot meer economische veerkracht te komen. Deze vrouwen gaan daarbij ook de mogelijkheid krijgen om met elkaar, als groep, iets met elkaar op te zetten; wat dat is wordt bepaald door de groep zelf binnen de eigen mogelijkheden, vaardigheden en talenten.

Vanuit ervaringsdeskundigheid heeft Miranda een boekje gemaakt: ‘Leven met weinig geld? Wegwijzer voor hulp in Meppel’. Hierin staan alle gemeentelijke regelingen en lokale initiatieven om inwoners te ondersteunen maar ook lokale en landelijke Fondsen en specifieke groepen op Facebook worden genoemd.
Ze is betrokken bij een Laptopproject en heeft samen met een collega 200 laptops geregeld voor volwassenen en kinderen die buiten regelingen vallen. Met collega Diana Glastra neemt ze deel aan het Consortium Leven in Armoede om tot een interventie te komen die de patronen van langdurige armoede doorbreekt.

Ook werkt ze in het project 'Geweldige Wijk Meppel' samen met een coördinator aan meer verbinding tussen inwoners in Meppel die een hulpvraag hebben en inwoners die hulp kunnen bieden. Dit gebeurt door onder andere een inloopcafé waar ook specifieke thema’s aan bod komen door middel van voorlichting, bijvoorbeeld schuldhulpverlening, voedselbank, gezond eten met een budget,  regelingen/ondersteuning in Meppel. Daarnaast is de Geweldige Wijk app een tool waar mensen (anoniem) een hulpvraag kunnen stellen.

Movisie vindt dat Miranda’s kennis, ervaring en expertise op het gebied van inzet van ervaringsdeskundigheid op het gebied van armoede en sociale uitsluiting een belangrijke bijdrage kan leveren als het gaat om ervaringskennis en de aanpak van armoede.
Van collega’s heeft Miranda terug gekregen dat zij hun denken heeft veranderd. Dat armoede meer op de kaart is gezet en dat er meer actiegericht wordt gewerkt. Wat voor Miranda misschien nog wel belangrijker is, is de feedback van andere ervaringsdeskundigen en inwoners; zij voelen zich meer gezien en gehoord doordat Miranda als ervaringsdeskundige hun stem vertegenwoordig bij de gemeente Meppel.