Movisie Jong

‘Groot denken en doen’

Movisie Jong is een netwerk van Movisie-collega’s dat leert van en mét leeftijdsgenoten in een kwetsbare positie. Wij gaan voor een positieve verandering in de levens van deze jongvolwassenen.

Als Movisie Jong herkennen wij de problematiek waar sommige jongeren en jongvolwassenen in Nederland mee te maken hebben. Wij gaan met jonge mensen in gesprek en luisteren naar hun verhaal. Door aan jongeren te vragen wat zij willen veranderen en op welke manier, zijn zijzelf ‘in the lead’ bij het zoeken naar oplossingen voor hun vraagstukken.

We ontwikkelen samen kennis over thema’s waar jongvolwassenen in een kwetsbare positie mee te maken hebben en zetten die kennis om in praktische, bruikbare producten. Zo is de kennis direct toepasbaar voor professionals, vrijwilligers én de jongeren zelf. Wanneer we werken aan een positieve verandering voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie hechten we veel waarde aan ervaringsdeskundigheid. Dit is op verschillende thema’s binnen Movisie Jong en in ons brede netwerk geborgd. Zo laten we (moeilijke) ervaringen in ons voordeel werken.

Wie we zijn

Movisie Jong is ontstaan vanuit de wens van jonge medewerkers van Movisie om iets te betekenen voor leeftijdsgenoten in een kwetsbare positie. Movisie Jong bestaat uit jonge professionals in de leeftijd tot 35 jaar.

  • Wij zijn divers. Divers in achtergronden, vaardigheden, kennis en expertise. Vanuit verschillende thematische teams slaan wij de handen ineen om actief de verbinding te zoeken met leeftijdsgenoten in een kwetsbare positie.
  • Wij denken groot. We streven naar een positieve verandering voor leeftijdsgenoten in een kwetsbare situatie. We denken daarin groot en willen groots verschil maken! Die verantwoordelijkheid nemen we serieus.
  • Wij zijn nieuwsgierig. In elk project leren we van elkaar en van de doelgroep. De kennis die wij opdoen, brengen we de praktijk in en delen we met anderen.

Wat we doen

Wij vormen een netwerk waarbinnen we vanaf september 2019 projecten opstarten voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie. Om boven tafel te krijgen wat deze jongeren nodig hebben, laten we ons in hun proces betrekken. Uit onderzoek blijkt dat peer-to-peer support werkt bij het helpen van jongvolwassenen. We praten mét, niet over.

Hoe we dat doen?

Wij doen onderzoek en passen de beschikbare kennis toe. Alle kennis die we opdoen delen we weer. We houden bijvoorbeeld focusgroepen en delen de informatie in een publicatie, video of podcast. Of we ontwikkelen samen een interventie of tool. Denk aan het maken van persona’s, een klantreis of een spel. En als het nodig is om een event te organiseren, doen we dat ook.

De projecten

Binnenkort lees je hier meer over de thematiek en projecten die we de komende tijd opstarten.*

  • Inclusieve werkcultuur bijbanen
  • Belemmeringen in hoger onderwijs voor eerste-generatie-studenten
  • Kansarme Amsterdamse jongeren empoweren
  • Onrechtvaardigheid in kansenongelijkheid onder jongeren

*onder voorbehoud

Kan Movisie Jong iets voor jou betekenen?

Zie jij als jongvolwassene een probleem in de samenleving dat meer aandacht behoeft? Heb je hier zelf ook ervaring mee en wil je met ons in gesprek? Werk je met jongvolwassenen, of wil je beleid verbeteren? We komen graag met je in contact!

Samenwerken? 

Wij streven ernaar om meer vóór en dóór jongvolwassenen-projecten op te starten. Ben je als gemeente, organisatie of stichting ook bezig met het aanpakken van problemen waar jongeren tegenaan lopen? Dan gaan we graag in gesprek. We onderzoeken graag mogelijkheden tot versterking en samenwerking!

Ben je enthousiast geworden en wil je met ons in contact komen? Mail dan naar movisiejong@movisie.nl.