Movisie voor de doelgroep inwoners

Betrokken en actieve inwoners zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Deskundigen van Movisie trekken daarom dagelijks met ze op. De inzet: samenwerken aan veilige en leefbare wijken met oog voor mensen in een kwetsbare positie.