Movisie voor de doelgroep sociaal professionals

Sociaal professionals zijn onmisbaar voor het aangaan van de grote uitdagingen in het sociaal domein. Ze ondersteunen mensen in kwetsbare situaties en versterken de kwaliteit van samen leven. Deskundigen van Movisie zijn daarom dagelijks met ze in gesprek om kennis en aanpakken te ontwikkelen die hun werk nog effectiever maken.

Op deze verzamelpagina vind je artikelen die specifiek voor sociaal professionals relevant zijn.

  1. Themapagina Versterken vakmanschap en het beroep
  2. Alle effectieve methoden om vraagstukken aan te pakken op een rij in de databank Effectieve sociale interventies
  3. Maatschappelijke problemen aanpakken? Movisie heeft relevante informatie en werkzame factoren per onderwerp op een rij gezet in de Wat werkt bij-dossiers
  4. Themapagina Versterken van de sociale basis in wijken en samenlevingsopbouw
  5. Lerende praktijk, aan de slag met verschillende lerende manieren van werken in de praktijk van het sociaal domein
  6. Themapagina Professionele besluitvorming
  7. Themapagina Samenwerken met vrijwilligers
  8. Themapagina Ervaringsdeskundigen inzetten
  9. Volg verschillende online trainingen en workshops in de Movisie-academie
  10. Movisie biedt kennis over veel verschillende thema’s.