Movisie Scriptieprijs 2019

Met de Scriptieprijs wil Movisie als kennisinstituut de wetenschappelijke basis en effectiviteit van aanpakken in het sociale domein versterken en onderzoek naar kwaliteit, transformatie en professionalisering stimuleren.

De selectiecommissie van de Movisie Scriptieprijs heeft alle ingezonden scripties met veel plezier gelezen. Het was dit jaar weer een rijk en gevarieerd aanbod. Helaas waren er niet genoeg scripties die op alle beoordelingscriteria hoog genoeg scoorden om voor nominatie in aanmerking te komen. Hierdoor heeft Movisie besloten de Scriptieprijs in 2019 niet uit te reiken.

Thumbnail

Nederland is een welvarend land, waar de meeste mensen gelukkig zijn en zich goed kunnen redden. Toch kampen we met sociale vraagstukken, zoals eenzaamheid, armoede en schulden, radicalisering, huiselijk geweld… Iedereen kan door allerlei oorzaken in een kwetsbare positie terechtkomen. Hoe eenvoudig dat soms gaat, zo taai is het vaak om die kwetsbaarheid te verminderen of de gevolgen ervan te verzachten. Wat werkt hier wel en niet bij? Wat vraagt dit van sociaal professionals, beleidsmedewerkers en vrijwilligers?

Twee prijzen

De genomineerden maken kans op een geldprijs van € 750,- en ondersteuning bij het schrijven van een artikel op de debatsite www.socialevraagstukken.nl. Er worden twee prijzen uitgereikt: één prijs in de categorie hbo-master en één in de categorie wo-master. Lees meer over de winnaars van 2018.

De jury

De jury van de Movisie Scriptieprijs bestaat uit:

  • Saskia Keuzenkamp, directeur Kennis en innovatie Movisie & bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit Vrije Universiteit Amsterdam.
  • Els Overkamp, hoofddocent Instituut Social Work & senior onderzoeker bij het Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning Hogeschool Utrecht.
  • Monique Kremer, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap Universiteit van Amsterdam & senior-onderzoeker WRR.
  • Trix Cloosterman, bestuurslid Verdiwel en directeur Welzijn de Meierij.
  • Marcel Ham, hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

De scripties zijn door de jury beoordeeld op de kwaliteit van het onderzoek, het innovatieve karakter en de kwaliteit van de presentatie.

Eisen voor deelname in 2019

  • Het betreft een hbo- of wo-masterscriptie.
  • Het eindcijfer is minimaal een 7,5.
  • De scriptie is tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 ingeleverd en beoordeeld.
  • Het onderwerp van de scriptie gaat over hoe de aanpak van sociale vraagstukken kan leiden tot een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie.

In het reglement (pdf) vind je een uitgebreidere toelichting op de thema’s en inhoud van de scripties die in aanmerking komen.

Vragen? Neem contact met ons op via scriptieprijs@movisie.nl.