Movisie: uw partner in kunst binnen zorg en welzijn

De kracht van kunst voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is groot. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen en nodigt zo uit tot ander gedrag. Het draagt bij aan individuele ontplooiing, participatie en gezondheid. En om dat te bereiken, pleiten we voor meer samenwerking tussen de kunst- en sociale sector. We nodigen iedereen uit om over de grenzen van de eigen discipline heen te kijken: neem de schotten weg in beleid, budget en praktijk. We ondersteunen u hier graag bij.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties

  • We ondersteunen u bij het vormgeven en uitdragen van (beleids-)advies over de inzet van kunst bij  maatschappelijke vraagstukken. Denk aan het faciliteren van bijeenkomsten waarin u en belangrijke partners toekomstvisie en passend beleid bepalen. Of het adviseren over mogelijkheden van lokale kunst- en cultuurinitiatieven rondom de aanpak van lokale maatschappelijke vraagstukken. 
  • We ondersteunen bij de organisatie van lokale en regionale ‘Social Art Labs’: bijeenkomsten waarin we alle spelers op het gebied van zorg, welzijn, kunst en cultuur bij elkaar brengen. Zo stellen we samen een actieagenda op. Dit deden wij bijvoorbeeld in Culemborg.

Voor culturele instellingen en organisaties

  • We voeren effectonderzoek uit naar de impact van culturele- en kunstinterventies en initiatieven. Movisie heeft bewezen onderzoeksmethoden die de impact en meerwaarde van culturele interventies zichtbaar maken, zoals de impact van het Danspaleis (onderzoek verschijnt binnenkort).
  • We bieden scholing & training aan professionals uit de kunst- en cultuursector én aan zorg- en welzijnsprofessionals in het goed vastleggen van methoden. Bekijk de training Uw methode op papier.

Wat hebben we eerder bereikt?

Ons doel is maatschappelijke impact te maken. Dit doen wij door:

  • Agendering: Ontwikkeling en verspreiding van een position paper De maatschappelijke waarde van sociaal artistieke projecten (2012, en de transformatieagenda ‘Kunst met Zorg en Welzijn’ (verschijnt in 2017)
  • Zichtbaar maken van goede voorbeelden en inspirerende projecten, middels campagnes, artikelen en onderzoek. Bekijk het overzicht op movisie.nl/kunst.  
  • Advisering in bijvoorbeeld de inspiratiegids voor gemeenten.

Meer informatie? Kijk op www.movisie.nl/kunst.