MOVISIES 2

MOVISIES is de relatiekrant van MOVISIE. De krant bevat veel onderwerpen waarmee u zich als relatie van MOVISIE dagelijks bezighoudt. Ook leest u er hoe wij u kunnen ondersteunen met onze producten en diensten. MOVISIES verschijnt drie keer per jaar.

Download MOVISIES 2, maart 2008 (pdf) »

Inhoudsopgave

Leefbaarheid
Ruimte voor contact; duurzame interetnische relaties.

Huiselijk en seksueel geweld
MOVISIE, schakel tussen lokale en landelijke aanpak van Steunpunten huiselijk geweld.

Vrijwillige inzet
MOVISIE ondersteunt de versterking van de civil society. Hoe bereik je als gemeente dat burgers meedoen?

Kwetsbare groepen
Transparant aanbod, samenhangend ketenaanbod.

Informele zorg
Buurtzorgconcepten stimuleren participatie van kwetsbare groepen.

Diversiteit
Diversiteitsbeleid, populatie maatschappelijke opvang verandert door modulen.

 
MOVISIES ook bij u in de brievenbus?
Meld u nu aan!