MOVISIES 3

MOVISIES is de relatiekrant van MOVISIE. De krant bevat veel onderwerpen waarmee u zich als relatie van MOVISIE dagelijks bezighoudt. Ook leest u er hoe wij u kunnen ondersteunen met onze producten en diensten. MOVISIES verschijnt drie keer per jaar.

Download MOVISIES 3, oktober 2008 (pdf) »

Inhoudsopgave

Wet maatschappelijke ondersteuning
Wmo-werkconferenties; masterclasses over nieuwe samenwerkingsvormen.

Leefbaarheid
Welzijnswerker in krachtwijken wordt sociaal ondernemer.

Mens en organisatie
Wmo-adviseur gaat voor gemeenten aan de slag

Beroepsontwikkeling
Competentie–management; bent u klaar voor de Wmo?

Huiselijk en seksueel geweld
Huisverbod schudt gemeenten wakker.

Vrijwillige inzet
Meer geld voor vrijwilligerswerk door de Wmo.

Kwetsbare groepen
Participatiewiel; activering van kwetsbare burgers.

Informele zorg
Respijtzorgvoorzieningen geven mantelzorger adempauze.

Diversiteit
Allochtone homo’s hebben een eigen methode nodig.

 

MOVISIES ook bij u in de brievenbus?
Meld u nu aan!