MOVISIES 4

MOVISIES is de relatiekrant van MOVISIE. De krant bevat veel onderwerpen waarmee u zich als relatie van MOVISIE dagelijks bezighoudt. Ook leest u er hoe wij u kunnen ondersteunen met onze producten en diensten. MOVISIES verschijnt drie keer per jaar.

Download MOVISIES 4, februari 2009 (pdf) »

Inhoudsopgave
 
Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten gaan op zoek naar vernieuwing.

Leefbaarheid
Zilveren Kracht; waar zit de kracht van allochtone ouderen?

Mens en organisatie
Professionelere patiëntenverenigingen. MOVISIE geeft strategie impulsen.

Beroepsontwikkeling
Nieuw profiel jongerenwerker is stimulans voor professionalisering.

Huiselijk en seksueel geweld
Ouderenmishandeling, minstens een op de twintig ouderen heeft er mee te maken.

Vrijwillige inzet
Vrijwilligers met een psychische beperking. Vijf valkuilen voor centrales.

Kwetsbare groepen
Wat zijn effectieve aanpakken voor lokale OGGZ-netwerken?

Informele zorg
Meer contact door buurtzorg. Iedereen kan dit opzetten.

Diversiteit
Sekse- en cultuurverschillen in het werk? Trainingen op maat.

 
MOVISIES ook bij u in de brievenbus?
Meld u nu aan!