MOVISIES 5

MOVISIES is de relatiekrant van MOVISIE. De krant bevat veel onderwerpen waarmee u zich als relatie van MOVISIE dagelijks bezighoudt. Ook leest u er hoe wij u kunnen ondersteunen met onze producten en diensten. MOVISIES verschijnt drie keer per jaar.

Rectificatie:
In MOVISIES nummer 5 staat dat het Wmo-congres op 3 juli plaatsvindt, de datum is inmiddels verschoven naar 24 september.
De publicatie Het avontuur van Bert kost 5 euro (excl. verzendkosten) en de folder Ondernemend werken in welzijnsorganisaties kunt u gratis downloaden van onze website.

Download MOVISIES 5, juni 2009 (pdf) »

Inhoudsopgave
 
Aanbod voor gemeenten in 2009

Van participatiewiel tot Wmo-sporttas.

Leefbaarheid
Actief wonen; inspirerende wooninitiatieven van senioren.

Mens en organisatie
Integrale samenwerking wonen, welzijn en zorg in woonservicewijken.

Beroepsontwikkeling
Competentiemanagement; directie en medewerkers moeten er in geloven.

Huiselijk en seksueel geweld
Vertrouwenspersoon in de wijk.

Vrijwillige inzet
Goed voor elkaar; ondersteuning mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Kwetsbare groepen
Cliëntondersteuning; persoonlijk, integraal en lokaal.

Informele zorg
MOVISIE ontwikkelt instrumenten voor mantelzorgbeleid

Diversiteit
Activering van laagopgeleide allochtone mannen.

 

MOVISIES ook bij u in de brievenbus?
Meld u nu aan!