MOVISIES 6

MOVISIES is de relatiekrant van MOVISIE. De krant bevat veel onderwerpen waarmee u zich als relatie van MOVISIE dagelijks bezighoudt. Ook leest u er hoe wij u kunnen ondersteunen met onze producten en diensten. MOVISIES verschijnt drie keer per jaar.

Download MOVISIES 6, oktober 2009 (pdf) »

Inhoudsopgave
 
Wmo-congres 2009

Hoe maken we van de Wmo een echte participatiewet?

Proeftuin voor ambtenaren
Weg achter dat bureau!

Het participatiewiel
In één oogopslag een overzicht van alle vormen van participatiebevording.

Hoe gaat het met de Wmo-ambtenaar?
“Het is een enorme klus.”

Partnership Seksueel geweld
Voorzitter Aleid Wolfsen aan het woord.

Stelling:
Basisfuncties zijn verplichte kost voor gemeenten.

Stedelijk kompas dakloosheid
Een inventarisatie van de stand van zaken onder 39 centrumgemeenten.

Van basisfuncties naar mantelzorgbeleid
Volg de vijf stappen van MOVISIE.

Koploperproject homo-emancipatiebeleid
Hoe pakt Groningen het aan?

 

MOVISIES ook bij u in de brievenbus?
Meld u nu aan!