MOVISIES 8

MOVISIES is de relatiekrant van MOVISIE. De krant bevat veel onderwerpen waarmee u zich als relatie van MOVISIE dagelijks bezighoudt. Ook leest u er hoe wij u kunnen ondersteunen met onze producten en diensten. MOVISIES verschijnt drie keer per jaar.

Download MOVISIES 8, juni 2010 »

Inhoudsopgave
 
Algemeen

Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

Diversiteit
Inclusief beleid en de Wmo

Leefbaarheid
Het succes van MBO

Mens & organisatie
Ondernemend werken in tijden van crisis

Beroepsontwikkeling
Trakteer op de training Vitaliteit

Huiselijk en seksueel geweld
Vijf trends in de preventie en aanpak van huiselijk geweld

Vrijwillige inzet en mantelzorg
Creëer een belevenis voor jongeren in vrijwilligerswerk

Kwetsbare groepen
Hoe ga je om met bezuinigingen en de zorg voor kwetsbare burgers?

 

MOVISIES ook bij u in de brievenbus?
Meld u nu aan!