Nabijheid

Uit de gesprekken die Movisie hield met mensen die langdurig niet meedoen of meededen aan de arbeidsmarkt, komt naar voren dat ze het meest geholpen waren door de persoon die een persoonlijke, meer gelijkwaardige band aanging. Movisie wil de kennis over wat werkt in de relatie tussen klantmanager en uitkeringsgerechtigde verdiepen en delen. In dit overzicht zie je de gerelateerde artikelen rondom het thema nabijheid waarbij we ervaringskennis, professionele kennis en wetenschap met elkaar verbinden.