ENSACT

netwerken - 17 december 2013

Het European Network for Social Action (ENSACT) is een samenwerkingsverband van een aantal Europese organisaties op het terrein van sociaal werk, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. De organisaties werken samen op een aantal terreinen om aandacht te vragen voor kwetsbare mensen in de samenleving en samen een stevige sociale ‘vuist’ te maken. Partners zijn European Association of Schools of Social Work (EASSW), International Federation of Social Workers Europe (IFSW), ICSW Europe, FESET en FICE. 

Contact

President
Thea Meinema

E: t.meinema@movisie.nl