Eurocarers

netwerken - 8 april 2013

Eurocarers is het Europese netwerk van mantelzorgorganisaties, aanverwante organisaties waaronder Alzheimerorganisaties die zich in willen zetten voor de belangen van mantelzorgers én onderzoeksorganisaties met expertise op het terrein van mantelzorg.
Vanuit Nederland spelen Vilans, MOVISIE, Mezzo en Expertisecentrum Mantelzorg een belangrijke rol in Eurocarers.

Eurocarers wil zich sterk maken voor de positie van mantelzorgers in Europa. Dat is hard nodig gezien alle demografische, epidemiologische én beleidsontwikkelingen. De Europese Unie heeft bijvoorbeeld met de Lissabon beleidsagenda gesteld dat meer vrouwen en ouderen actief moeten worden op de arbeidsmarkt. Maar zij zijn vaak ook de belangrijkste mantelzorgers. Steeds meer mantelzorgers in Europa zullen in de knel komen te zitten met hun zorgtaken en betaalde banen. Eurocarers wil dan ook de belangen van alle mantelzorgers in Europa behartigen.

Contact

Eurocarers
23 Ranelagh Road
Dublin 6
Ierland

T 00 353 86 129 4296
E info@eurocarers.org
W http://eurocarers.org

 

Downloads
Eurocarers Informatie brochure nl