ILGA Europe

netwerken - 16 juli 2013

De International Lesbian and Gay Association Europe is de Europese tak van de International Lesbi-an, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA). Het is een internationale koepelorganisatie van (belangen-)organisaties uit 45 van de 48 landen die aangesloten zijn bij de Raad van Europa. ILGA-Europe streeft naar gelijke rechten voor de LGBTI-achterban door lobby, belangenbehartiging, fondsenwerving en procesvoering bij (Europese) gerechtshoven. Verder versterkt ILGA-Europe lid-organisaties door trainingen, deskundigheidsbevordering en capaciteitsopbouwtrajecten.

Contact

ILGA-Europe
Rue Belliard straat 12
Brussels B-1040
België

T + 32 2 609 54 10
W www.ilga-europe.org