Kennisplatform Demografische Transitie

netwerken - 13 december 2013

Het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) versterkt de kennisontwikkeling en de kennisverspreiding over bevolkingskrimp, vergrijzing en ontgroening. Het KDT verbindt vraag en antwoord van kennis en maakt deze inzichtelijk via deze website. Daarnaast brengt het KDT de Kennisagenda Bevolkingsdaling uit. De Kennisagenda Bevolkingsdaling biedt het meest actuele overzicht van ontwikkelde en nog te ontwikkelen kennis op het gebied van bevolkingskrimp.

Contact

Jooske Baris (platform31)
T 06 - 83 17 14 37
E jooske.baris@platform31.nl