MiND (Meldpunt internet discriminatie)

netwerken - 20 maart 2014

MiND is een voorziening die – op initiatief van de ministeries  van Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid – per 1 januari 2013 is gestart.  Iedereen kan via het digitaal meldformulier melding doen van discriminerende uitingen op het internet.

Werkwijze
Na het ontvangen van een melding over een discriminerende uiting onderzoekt MiND allereerst of de uiting (nog) online staat. Vervolgens beoordeelt MiND of de uiting strafbaar is op basis van artikel 137c t/m 137e van het Wetboek van Strafrecht en de bijbehorende jurisprudentie. Als dit het geval blijkt, dan verzoekt MiND de beheerder of moderator van de betreffende website om de uiting te verwijderen. Als aan een (herhaald) verzoek geen gehoor wordt gegeven zal MiND een aangiftedossier opstellen voor het Openbaar Ministerie (OM). Het OM kan een strafrechtelijk onderzoek starten naar aanleiding van een aangifte.

MiND is een voorziening die – op initiatief van de ministeries  van Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid – per 1 januari 2013 is gestart.  Iedereen kan via het digitaal meldformulier melding doen van discriminerende uitingen op het internet.

Werkwijze
Na het ontvangen van een melding over een discriminerende uiting onderzoekt MiND allereerst of de uiting (nog) online staat. Vervolgens beoordeelt MiND of de uiting strafbaar is op basis van artikel 137c t/m 137e van het Wetboek van Strafrecht en de bijbehorende jurisprudentie. Als dit het geval blijkt, dan verzoekt MiND de beheerder of moderator van de betreffende website om de uiting te verwijderen. Als aan een (herhaald) verzoek geen gehoor wordt gegeven zal MiND een aangiftedossier opstellen voor het Openbaar Ministerie (OM). Het OM kan een strafrechtelijk onderzoek starten naar aanleiding van een aangifte.

Contact

Kennisdossier