Platform OGGz Nederland

netwerken - 25 september 2017

Professionals uit de bemoeizorg/OGGz, wetenschappers en beleidsmakers ontwikkelen in dit platform de inhoud van de OGGz. In het platform worden regelmatig sprekers uitgenodigd die uit hun eigen vakgebied een thema of onderwerp komen toelichten. Zo zijn Igor van Laere, straatarts te Amsterdam, Gert Schout, onderzoeker op gebied van de OGGz, Onno Hoes, Aanjaagteam Personen met verward gedrag, Jules Tielens en anderen te gast geweest.

Kennis delen

Het platform is tevens een doorgeefluik van allerlei interessante publicaties, onderzoeken etc. Er worden regelmatig publicaties op het gebied van de OGGz aan de deelnemers gemaild. Tevens is er vanuit het platform samengewerkt aan het tot stand komen van de BAS, waarin kwaliteitskenmerken van de OGGz zijn opgenomen. En aan het boek Een Verhaal Apart. Het initiatief is ontstaan in het platform, hetgeen heeft geresulteerd in en praktijkboek van werkers in de OGGz. Ook heeft het platform het handboek Bemoeizorg van A tot Z geïnitieerd.

Deelnemers aan het platform

  • Werkers in de OGGz en bemoeizorg uit Nederland
  • Vertegenwoordiger van ministerie van VWS
  • Vertegenwoordiger van Trimbos, Universiteit van Tilburg en Universiteit van Nijmegen, Movisie

Er is nauw contact met het OGGz- platform van GGD Nederland.

Landelijk netwerk

Het platform heeft landelijk dekking doordat alle provincies afgevaardigden hebben. De afgevaardigden zijn ambassadeurs voor hun eigen provincie/ werkgebied. Zij:

  • delen ervaringen uit de eigen regio/ provincie in het platform met elkaar
  • stellen vragen of problemen uit de eigen regio in het platform aan de orde
  • denken met de deelnemers van het platform na over de ontwikkeling van de methodiek in de OGGz, ontwikkelen de kwaliteit ervan verder, evenals kennis etc.
  • stellen elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de OGGz en initiëren mogelijk nieuwe ontwikkelingen.

Het platform vergadert ongeveer 4 keer per jaar bij Movisie te Utrecht.

Contact

Gerard Lohuis – voorzitter landelijk platform
E: glohuis@home.nl
T: +31 (0) 50 5 22 35 55

Trefwoorden