Roze50+

netwerken - 26 november 2013

Het Consortium Roze 50+ ondersteunt en stimuleert Roze 50-plussers en hun initiatieven: zij doet dat door het verbeteren van hun maatschappelijke positie en door het onderwerp bespreekbaar te maken waardoor er bewustwording ontstaat. Haar belangrijkste taak is zorgen dat maatschappelijke zorg- en welzijnsorganisaties zich bewust worden van het bestaan en de specifieke behoeften van Roze 50-plussers.

Contact

Stuur een e-mail naar Roze50+.

Post- en bezoekadres: ANBO, Houttuinlaan 3, 3447 GM Woerden
Bezoekadres: COC Nederland, Nieuwe Herengracht 49 1011 RN Amsterdam