RUIMTEVOLK

netwerken - 18 december 2013

RUIMTEVOLK is een kennis- en inspiratieplatform en netwerkorganisatie voor ruimtelijke vraagstukken. Sinds 2007 organiseren en stimuleren zij vernieuwing in het ruimtelijk domein door kennisontwikkeling en -deling en netwerkvorming. Met een directe link naar actuele en toekomstige maatschappelijke vraagstukken.

Contact