Nieuwe handreikingen Cliëntondersteuning

De huidige coronamaatregelen leiden mogelijk tot een nieuwe groep inwoners die gebaat zou zijn bij cliëntondersteuning. Ook kunnen inwoners door de coronamaatregelen ander type vragen hebben. Hoe zorg je ervoor dat er geschikte cliëntondersteuning is voor alle inwoners in de gemeente die dat nodig hebben? In deze nieuwe handreikingen lees je hoe je dit aan kunt pakken, met praktische voorbeelden en diverse tools.