45 innovatieve voorbeelden van dagbesteding

nieuwsbericht - 3 november 2015

Welke vernieuwende vormen van dagbesteding zijn er? In het rapport Vernieuwing in dagbesteding beschrijft Movisie 45 vernieuwende projecten. Samen vormen ze een 'state of the art' van de ontwikkelingen op lokaal niveau rondom dagbesteding, een half jaar na de invoering van de decentralisaties.

Dagbesteding wordt anders georganiseerd dan in het verleden, zien onderzoekers Marjet van Houten en Sanneke Verweij. Er worden nieuwe, slimme combinaties gemaakt. Bijvoorbeeld doordat kwetsbare en niet-kwetsbare burgers gemengd worden: zo wordt meedoen vanzelfsprekend en wordt aan een sterker sociaal netwerk gewerkt. Uit de voorbeelden in het rapport blijkt ook dat de deelnemers soms zelf de dagbesteding gaan invullen. Er bestaan in Nederland vele vormen van dagbesteding. Het aanbod varieert van een open inloop voor licht dementerenden tot begeleid vrijwilligerswerk, van arbeidsmatige dagbesteding tot sport voor mensen met een verstandelijke handicap.

Work in progress

Movisie verzamelde in het hele land 155 innovatieve voorbeelden. Veel projecten rapporteren tevredenheid en enthousiasme bij deelnemers. Wat de onderzoekers opvalt is dat veel projecten niet of in zeer beperkte mate aan systematische monitoring van de ervaringen van cliënten doen. Dat maakt de claim dat het beter zou zijn voor cliënten soms moeilijk hard te maken. Een permanente leercirkel waarbij de klantervaringen centraal staan, komt bij enkele organisaties van de grond. Dit verdient navolging. Bij veel projecten is er sprake van ‘work in progress’. Er wordt dag in dag uit gewerkt aan het bieden van dagbesteding, terwijl er tegelijkertijd ook wordt gewerkt aan vernieuwing.

Wat is dagbesteding?

Onder dagbesteding vallen in deze inventarisatie zowel vormen die door de overheid gefinancierd worden, als particuliere initiatieven en sociale ondernemingen. De onderzoekers sloten in de inventarisatie aan bij de typologie zoals ontwikkeld door Research voor Beleid. Daarbij gaat het om zinvolle dagbesteding, gericht op het behoud of de ontwikkeling van vaardigheden. De aard van de activiteiten richt zich op recreatie, educatie, het maken van producten voor de verkoop of het leveren van diensten. Movisie richtte zich in de inventarisatie niet alleen op de geïndiceerde dagbesteding, maar op alle vormen van structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent.

Benieuwd naar het rapport 'Vernieuwing in dagbesteding'? Hier kunt u het volledige rapport downloaden.