Aandacht seksualiteit en seksuele diversiteit in onderwijs kan kwalitatief beter

Conclusie Inspectie van het Onderwijs in rapport
nieuwsbericht - 15 september 2016
 900 keer gelezen

Het basisonderwijs, speciaal onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs geven aandacht aan seksualiteit en seksuele diversiteit in het onderwijs. Er zijn alleen wel grote verschillen in de manier waarop scholen dit doen. Vaak is het incidenteel van karakter. Dit concludeert de Inspectie van het Onderwijs in een landelijk onderzoek, in opdracht van het ministerie van OCW.

De inspectie is kritisch over de kwaliteit waarmee scholen aandacht geven aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Doordat scholen vaak incidenteel aandacht geven aan deze onderwerpen is de inzet weinig doelgericht, leraarafhankelijk en niet verankerd in het onderwijscurriculum. Scholen hebben hierdoor ook geen inzicht in de resultaten en het effect bij leerlingen.

Aandacht voor effectieve interventies

Het doelgericht werken aan seksualiteit en seksuele diversiteit is van belang om (LHBT)leerlingen een (sociaal) veilig leerklimaat te bieden én acceptatie en tolerantie te vergroten. Movisie wil hierbij ondersteunen door inzichtelijk te maken welke onderbouwde interventies er zijn. Dit doen we door het beschrijven, onderbouwen en analyseren van lesmethodes. In de databank Effectieve sociale interventies staan methodes die ingezet kunnen worden rondom seksualiteit, (seksuele) weerbaarheid en seksuele diversiteit.

‘Je Lijf je Lief’
Een voorbeeld van zo’n goed onderbouwde methode is 'Je Lijf je Lief’. Dit is een lesprogramma gericht op moeilijk lerende jongeren en jongeren met een licht verstandelijke beperking in het praktijkonderwijs. Het lesprogramma wil deze jongeren ondersteunen in het beter herkennen en respecteren van de eigen seksuele grenzen en die van anderen.

Gay Straight Alliances
In de databank is ook de Gay Straight Alliances aanpak opgenomen. Het doel van deze methode is om op scholen een positief en veilig klimaat te scheppen voor LHBT-leerlingen.

Professionele aandacht voor seksuele voorkeur

De Inspectie van het Onderwijs concludeert ook dat aandacht voor seksuele weerbaarheid en seksuele en genderdiversiteit achterblijft op basisscholen, mbo en beroepsopleidingen. Om die achterstand in te halen bieden Movisie, Transvisie Zorg en andere partijen een stappenplan om de professionele aandacht voor seksuele voorkeur en gender te vergroten. Ook de website Gay&School heeft een  overzicht van alle aanbod voor het mbo.

Onderwijs is nu aan zet!

Scholen hebben de eerste stappen gezet om seksualiteit en seksuele diversiteit een plek te geven in het onderwijs. Dat juichen we als Movisie alleen maar toe! Het aanbod voor scholen om structureel en doelgericht aandacht te geven aan seksualiteit en seksuele diversiteit is legio. De uitdaging is nu om scholen, directie, management en docenten te stimuleren en ze in staat te stellen om dit op een gerichte manier verder te verdiepen en uit te breiden. Mét behulp van goed onderbouwde programma’s, zodat ook daadwerkelijk dit effect wordt bereikt: leerlingen leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving’ (Kerndoel 38, primaire onderwijs).

Benieuwd naar het hele rapport van de inspectie? Download het hier.