Actief werken aan een beter lokaal samenspel in zorg en ondersteuning

nieuwsbericht - 18 april 2017

In steeds meer wijken organiseren burgers zelf burenhulp, ontmoetingsplekken en praktische diensten. Dat betekent actief samenwerken met gemeenten of aanbieders van zorg en ondersteuning. Die samenwerking gaat niet vanzelf. Met partners ontwikkelden wij daarom de Inspiratiewijzer Lokaal Samenspel waarmee de onderlinge samenwerking verdiept kan worden.

Hoe?

De inspiratiewijzer biedt een inkijkje bij twee lokale praktijken die aan de slag zijn gegaan met lokaal samenspel. Ook vind je een aantal praktische werkvormen om in je eigen lokale praktijk mee te experimenteren.

Voor wie?

  • Iedereen die actief betrokken is bij een burgerinitiatief rond zorg en ondersteuning
  • Gemeenten of professionele aanbieders die effectiever willen samenwerken met burgerinitiatieven in het lokaal organiseren van zorg en ondersteuning

Living lab

Om meer zicht te krijgen op de praktijk zijn LSA, Movisie en Vilans een aantal living labs gestart onder de naam ‘Lokaal Samenspel’. Een living lab is een bijeenkomst of serie bijeenkomsten waar de gemeente, burgerinitiatieven en aanbieders van zorg en ondersteuning elkaar ontmoeten om van elkaar te leren. In korte trajecten staat het gesprek over samenwerking tussen burgers en professionals centraal.