Bedragen maatschappelijke- en vrouwenopvang in septembercirculaire

nieuwsbericht - 21 september 2016
 693 keer gelezen

Voor sommige artikelen is een login nodig. In de op 20 september 2016 gepubliceerde circulaire over het Gemeentefonds is nieuwe informatie opgenomen over de ontwikkelingen in de decentralisatie uitkeringen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De bedragen per centrumgemeente zijn zowel voor de maatschappelijke opvang als vrouwenopvang voor de komende jaren gepubliceerd.

Lees het volledige artikel

Kennisdossier