Een briefadres voor zwerfjongeren

Burgerzaken en het sociaal domein slaan de handen ineen
nieuwsbericht - 7 september 2017

Een briefadres helpt jongeren bij de voorwaarden om uit hun thuisloze bestaan te komen. Inschrijving in de BRP (Basisregistratie Personen) is bijvoorbeeld nodig voor het afsluiten van een zorgverzekering en het aanvragen van een uitkering. Bij gebrek aan een woonadres kan een briefadres volstaan. Het stappenplan 'Inschrijven BRP op een briefadres' helpt bij het in gang zetten van de uitvoering.

Om een briefadres mogelijk te maken, is goede samenwerking tussen Burgerzaken en het Sociaal domein binnen de gemeente nodig. Samen kunnen ze de voorwaarde leveren waardoor jongeren in een kwetsbare positie beter worden geholpen. Het stappenplan is tot stand gekomen op basis van de inzichten uit een serie bijeenkomsten over betere samenwerking tussen burgerzaken en het sociaal domein bij de inschrijving in het BRP op een briefadres. Het is ontworpen door een aantal gemeenten.

Bij dak- of thuisloosheid is meestal sprake van multiproblematiek. De overgang van jongere naar volwassene is heel groot. De verantwoordelijkheden verschuiven: de omgeving verandert van beschermend naar veeleisend op veel verschillende wettelijke gronden. Daarom zijn ze kwetsbaarder voor (dreigende) dak- of thuisloosheid. Het stappenplan is voor jongeren in een kwetsbare situatie een steun in de rug en past binnen een integrale aanpak voor jongeren. Het stappenplan helpt bij de samenwerking tussen gemeenten en verschillende domeinen, wat noodzakelijk is bij een integrale aanpak en waardoor het beter mogelijk is om met multiproblematiek aan de slag te gaan.

Lees meer op de website van de Gemeenten van de Toekomst.