Budgetten Wmo en jeugd gaan omlaag

nieuwsbericht - 1 september 2016
 671 keer gelezen

Het teveel ontvangen bedrag hoeven gemeenten niet terug te betalen. Over 2016 gaat het om een totaalbedrag van 224,8 miljoen euro, waarvan het gros (159,6 miljoen euro) voor de Wmo was bestemd en 65,2 miljoen euro voor de Jeugdwet. Vanaf 2017 worden de 'verkeerde cliënt-aannames' met de daarbij behorende budgetten via (neerwaartse) bijstelling van het gemeentefonds rechtgetrokken, te beginnen met de 224,8 miljoen euro in 2017.

Lees het volledige artikel