Campagne: Week tegen Kindermishandeling 20 t/m 26 november 2017

nieuwsbericht - 25 oktober 2017

De Week tegen Kindermishandeling staat dit jaar in het teken van elkaar inspireren en betekenisvol verbinden. De Week is een middel, het doel is dat we de overige 51 weken actief werken aan preventie en er alles aan doen om bij (een vermoeden van) kindermishandeling de juiste stappen te zetten.

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling van 20 t/m 26 november 2017 worden lokaal en regionaal activiteiten georganiseerd die te vinden zijn op de campagnewebsite van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie.

Projectleider Marianne Volaart ziet dat professionals steeds vaker krachten bundelen, en elkaar inspireren en daar mag een tandje extra bij, wat haar betreft. ‘Met de Week als vliegwiel hopen we daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Als professional in de zorg of in het onderwijs bijvoorbeeld kun je – als je je zorgen maakt om een kind - de expertise bij een ander ophalen. Het is heel goed om advies te vragen. Als je vanuit verschillende brillen kijkt, zie je meer en krijg je een completer beeld van wat er nodig is. Van daaruit kun je écht stappen zetten.’

‘Zowel de signalerende als hulpverlenende professional kan een bijdrage leveren aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Tijdens de Week tegen Kindermishandeling, maar ook daarna, delen we voorbeelden van hoe je als professional die verbinding kunt leggen, met elkaar én met het gezin.’

Kick-off op 20 november

Op maandag 20 november is de aftrapbijeenkomst van de Week, onder dagvoorzitterschap van Dolores Leeuwin en met de Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en ervaringsdeskundige Kim van Laar. Tijdens de aftrapbijeenkomst wordt het onderzoek van de Kinderombudsvrouw naar wat gemeenten doen aan de preventie van kindermishandeling en huiselijk geweld, gepresenteerd. Deelname is gratis.

Datum: maandag 20 november 2017
Tijdstip: 09.15 - 11.45 uur
Locatie: Theater Diligentia, Den Haag

Initiatief aanmelden?

Organisaties die een activiteit binnen het thema kindermishandeling en seksueel misbruik organiseren, kunnen deze initiatieven aanmelden. Wilt u een activiteit aanmelden? Ga dan naar Activiteit aanmelden.

Weten wat er al georganiseerd wordt?

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Communicatie afdeling van het Nederlands Jeugdinstituut: 030 230 6349.

Dit jaar wordt de Week tegen Kindermishandeling door het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie georganiseerd.