Cliëntenparticipatie in verandering: wat werkt?

nieuwsbericht - 8 oktober 2015

Cliëntenparticipatie is een urgent thema voor gemeenten. Veelal blijkt het goed organiseren van cliëntenparticipatie een vak apart. Want hoe zorgt u dat bestuurders en beleidsmakers de aansluiting zoeken bij de leefwereld van burgers en cliënten. Movisie deed onderzoek en biedt een overzicht van werkzame factoren en tips in het dossier 'Wat Werkt bij.. Cliëntenparticipatie?'

Werkzame factoren en tips

Bent u als ambtenaar of sociale professional op zoek hoe u kwetsbare burgers succesvol kunt betrekken bij het beleid in de sociale sector? Het dossier geeft tips hoe u dit kunt doen:

  • Zie de noodzaak om ervaringen van cliënten te vertalen in collectieve doelen, agenda en actie.
  • Zorg voor een veilige, homogene groep van lot-of soortgenoten als vertrekpunt.
  • Erken dat relationele empowerment leidt tot meer autonomie.
  • Benoem verschillen tussen mensen, ontken ze niet.
  • Faciliteer onderling contact en relaties.

Inbedding in de bestuurlijke organisatie

Burgers en cliënten moeten zich welkom voelen om mee te praten en hun inbreng te leveren. De houding van de gemeente speelt dan een grote rol. Hoe zorgt u voor een goede relatie en hoe maakt u succes van de cliëntenparticipatie binnen uw organisatie?

Wat werkt bij…?

Dit dossier maakt deel uit van de reeks Wat Werkt bij…? van Movisie. Deze dossiers geven informatie over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken, gebaseerd op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. De dossiers zijn bedoeld voor professionals en beleidsma­kers in de sociale sector en bieden hulp bij de reflectie op bestaande aanpakken en de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen. Bij elk dossier zijn reflectiewerkbladen voor gemeenten en organisaties beschikbaar en ondersteunende producten in de vorm van handreikingen of trainingen.