Dicht Buurtcirkel de kloof tussen Beschermd en zelfstandig wonen?

nieuwsbericht - 16 maart 2017

Kennisinstituut Movisie, onderzoeksbureau Risbo en zorgorganisatie Pameijer presenteren tijdens de Focusdag van de gemeente Rotterdam op dinsdagmiddag 21 maart 2017 gezamenlijk de resultaten van een studie naar de effecten van Buurtcirkel. De rapportage is vanaf dinsdagmiddag ook te downloaden en/of te bestellen vanaf www.movisie.nl/publicaties. Buurtcirkel is een zorgconcept waarin een groep kwetsbare mensen met ondersteuningsvragen elkaar op basis van hun talenten en krachten ondersteunt.

Transitie

In de regio Rijnmond werken gemeenten en zorgorganisaties intensief aan het leveren van integrale ketenzorg. In het bijzonder op het gebied van aansluitende woonondersteuning. In 2012 werd geconstateerd dat de stap van Beschermd naar zelfstandig wonen voor veel cliënten te groot was, met terugval tot gevolg. In respons op dit probleem ontwikkelde zorgorganisatie Pameijer het concept Buurtcirkel. De zorgorganisatie deed dit met 5.500 cliënten, 2.200 medewerkers en 200 locaties.

Sociaal vangnet

Een Buurtcirkel bestaat uit 9-12 deelnemers, zelfstandig wonend in dezelfde wijk. De deelnemers hebben uiteenlopende indicaties, wat hen in staat stelt om gebruik te maken van ieders talenten. Middels wederkerigheid en groepsactiviteiten ontstaat een vaste basis om op terug te vallen in een mindere periode. Deze vorm van samenredzaamheid resulteert in een vangnet van laagdrempelige sociale controle en een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving. Buurtcirkel heeft zodoende de potentie om enerzijds de kwaliteit van leven van deelnemers positief te beïnvloeden en anderzijds de uitgaven m.b.t. de inzet van (intensieve) professionele ondersteuning aanzienlijk te verminderen.

Onderzoek

Sinds 2012 zijn er 25 Buurtcirkels opgestart in de regio’s Rotterdam, Nissewaard, Drechtsteden, Nieuwe Waterweg-Noord en Arnhem. De eerste inspirerende prestaties waren aanleiding voor Movisie en Risbo om onderzoek te doen naar de concrete resultaten van een selectie van Buurtcirkels.

Presentatie tijdens Focusdag

De gemeente Rotterdam heeft de primeur van de uitkomsten: op 21 maart 2017 presenteren Movisie, Risbo en Pameijer de resultaten gezamenlijk tijdens de Focusdag van de gemeente Rotterdam. Productontwikkelaar Ingeborg Wegter (Pameijer): 'Wij zijn er van overtuigd dat de conclusies van dit onderzoek richting gaan geven aan de toekomst van zorg en (zelfstandig) wonen.' We nodigen dan ook iedereen uit om op of na de 21e het gesprek aan te gaan. Er is nog een beperkt aantal plekken beschikbaar.