Eigen regie ervaren om zelfredzaam te kunnen zijn

Nivel deed onderzoek bij mensen met een lichamelijke beperking

Mensen die minder zelf kunnen doen vanwege hun lichamelijke beperkingen ervaren minder controle over hun eigen zorg en leven. Zij zijn beter geholpen met ondersteuning die gericht is op het versterken van eigen regie. Mensen die minder zelf kunnen zijn niet gebaat bij ondersteuning die gericht is op meer zelfredzaamheid. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL onder bijna 2000 mensen met een lichamelijke beperking.
.

Sattoe concludeert in haar onderzoek dat ondersteuning voor mensen die minder zelf kunnen doen, beter gericht kan zijn op het ondersteunen van sociale participatie. Bij mensen die minder controle ervaren over hun eigen zorg of leven, kan in de ondersteuning de nadruk meer liggen op het versterken van eigen regie. Passende ondersteuning hoeft niet perse gericht te zijn op het bevorderen van het ‘zelf kunnen doen’. Dit komt omdat verschillen op ervaren zelfredzaamheid en gevoel van eigen regie samen hangen met de gezondheids- en leefsituatie en zorg- en ondersteuningsbehoefte van mensen met lichamelijke beperkingen.

Bevorderen van het ‘zelf kunnen doen’ is niet altijd passend

Verschil tussen eigen regie en zelfredzaamheid

Het verschil tussen eigen regie en zelfredzaamheid is dat eigen regie meer gaat over de mate waarin mensen controle ervaren. Hoeveel vrijheid ervaren mensen in hun handelen? Zelfredzaamheid gaat over de handelingen. Kan iemand zich redden in en om het huis? Kan hij of zij zelfstandig de deur uit? Zo kan iemand zich heel vrij voelen, terwijl hij toch beperkt is in zijn handelen.

Positieve effecten van ervaren eigen regie

Mensen die ervaren zelfredzaam te zijn en eigen regie te hebben, ervaren minder vaak depressieve symptomen, zijn meer tevreden over hun leven en voelen zich meer betrokken in de maatschappij. Mensen die weinig zelfredzaamheid en/of regie ervaren, hebben meer moeite met het omgaan met hun beperkingen in het leven. Maatwerk bij ondersteuning vraagt om een bredere focus dan die op de bevordering van zelfredzaamheid alleen. Er moet zeker ook aandacht zijn voor het versterken van eigen regie.

Controle ervaren voorwaarde voor zelfredzaamheid

Als het gaat om zelfredzaamheid en participatie, wordt er veel van mensen zelf verwacht. Veel mensen kunnen echter niet aan deze verwachtingen voldoen. Onderzoek van de WRR laat zien dat om zelfredzaam te kunnen zijn, gevoelens van competentie (vermogen) en controle (eigen regie) een belangrijke rol spelen.