Empowerment, naar een sterke sociale basis!

Conferentie 10 november in Utrecht
nieuwsbericht - 9 oktober 2017

Hoe kunnen kwetsbare mensen meedoen in hun wijk of dorp? Gemeenten zetten in op de versterking van de sociale basis, alle activiteiten van burgers en professionals die de sociale cohesie versterken. Maar dat gaat niet vanzelf!

Om ook kwetsbare inwoners mee te laten doen moeten maatschappelijke belemmeringen worden weggenomen, ontplooiingskansen geboden en beperkingen serieus genomen. Gemeenten kunnen dit faciliteren. Empowerment biedt voor hen een beproefd handelingskader. Anders dan het op het individu gerichte eigen kracht of zelfredzaamheid, past empowerment uitstekend bij een collectieve aanpak.

Daarom organiseert Movisie op 10 november de conferentie: ‘Empowerment: naar een sterke sociale basis’ in het Muntgebouw te Utrecht. Bestuurders, beleidsmakers en alle andere partijen die bouwen aan dorpen en wijken gaan in gesprek over wat empowerment is en hoe het kan worden ingezet.

Lees meer over de conferentie, het programma en meld u aan!