Ervaringsdeskundigen: echte invloed of uiterlijke schijn?

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, zomer 2017
nieuwsbericht - 15 juni 2017

Ervaringsdeskundigheid is hot – al langer in de ggz, recent ook op het terrein van armoede. Er zijn congressen over, sinds een paar jaar is er een heuse beroepsopleiding en een vakvereniging is in de maak. Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken verkent in haar zomereditie of het een hype is of een doorpakkende ontwikkeling. Met een dossier dat is volgeschreven en –gesproken door ervaringsdeskundigen zelf.

  • Edo Paardekooper vertelt zijn heftige levensverhaal en ziet tegenwoordig mensen die net hersteld zijn van een psychose zich al ervaringsdeskundig noemen.
  • Lector en ervaringsdeskundige Alie Weerman waarschuwt ervaringskennis niet in een kneuzenhoek te laten belanden.
  • Wat leer je op een opleiding tot ervaringsdeskundige?

Ook in dit nummer:

  • Boemerangkinderen: een nieuwe, zorgelijke ontwikkeling?
  • Marokkaanse mantelzorgers doen het zo
  • Meedoen met een bijstandsuitkering in Someren
  • Kritiek op evidence based werken.

Bestel de zomereditie van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken of neem een abonnement.