Evaluatie vijf jaar kennisprogramma Cliëntenparticipatie

Een terugblik en vooral een vooruitblik
nieuwsbericht - 23 juli 2015

Het kennisprogramma Cliëntenparticipatie van Movisie bestaat vijf jaar. Movisie blikt terug en kijkt vooruit met samenwerkingspartners als Wmo-raden, gemeenten en cliëntenorganisaties: wat vinden zij waardevol aan het programma, welk advies geven ze en waar hebben ze de komende periode behoefte aan?

Dit vinden de samenwerkingspartners van het kennisprogramma:

  • Het heeft een neutrale, onafhankelijke positie in het veld.
  • Het heeft een duidelijke rol als kennisleverancier in het werkveld: het is belangrijk dat het kennisprogramma de komende jaren een constante factor blijft spelen in het veranderende veld.
  • De werkzaamheden en producten van het kennisprogramma kenmerken zich door kwaliteit en betrouwbaarheid.

En enkele adviezen voor het programma:

  • Evalueer regelmatig de bruikbaarheid van de kennisproducten bij verschillende samenwerkingspartners op verschillende niveaus.
  • Beperk je tot een paar concrete thema’s, dit geeft een duidelijk profiel waar het kennisprogramma mee bezig is en waar het voor staat.

Activiteiten waar Movisie nu en de tweede helft van 2015 samen met het veld aan werkt:

  • Voorbeeldgemeenten die vernieuwend bezig zijn met cliëntenparticipatie volgen we in hun zoektocht. Wat komen ze tegen in het proces? Na de zomer verschijnen diverse artikelen over de keuzes die gemeenten maken, wat goed werkt en met welke dilemma’s ze worstelen.
  • Themakaarten voor Wmo-raden, in samenwerking met AVI en de Koepel Wmo-raden.
  • Eind 2015 verschijnt een eenmalig magazine over diverse ontwikkelingen op het gebied van cliëntenparticipatie in het sociale domein.
  • In het najaar komt het ‘wat werkt’-dossier cliëntenparticipatie uit.

Alle resultaten zijn gebundeld in een uitgebreide evaluatie. Heeft u vragen, opmerkingen of ziet u (meer) kansen om uw activiteiten te verbinden aan het kennisprogramma? Wij horen het graag: stuur een e-mail naar K.Sok@movisie.nl.
 

Over het kennisprogramma Cliëntenparticipatie

In 2009 startte Movisie met de eerste verkennende gesprekken over het oprichten van een kennisprogramma cliëntenparticipatie, een tijd waarin het veld volop in beweging was. Met de komst van de Wmo in 2007 werden veel Wmo-raden opgericht, parallel daaraan liepen verschillende landelijke stimuleringsprogramma’s af. De insteek van het kennisprogramma van Movisie was én is een neutrale kennisrol, een verbinder die verschillende perspectieven bij elkaar brengt en samen met het veld op zoek gaat naar vernieuwing. In het kennisdossier Cliëntenparticipatie vindt u onder andere artikelen, publicaties en de trainingen die Movisie geeft op dit thema.