Factcheck: neemt LHBT-acceptatie toe en anti-LHBT-geweld af?

nieuwsbericht - 3 augustus 2017

Hoe verdraagzaam zijn we in Nederland ten opzichte van LHBT's? En in hoeverre is er sprake van verschil van acceptatie van hen door verschillende herkomstgroepen? Op verzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) zocht onderzoeker Ewoud Butter dat uit.

factcheck homoacceptatie en antihomogeweldIn vergelijking met andere Europese landen doet Nederland het goed als het gaat om acceptatie van LHBT’s, concludeert Butter. Over het algemeen denken vrouwen positiever over homoseksualiteit dan mannen, jongeren positiever dan ouderen, hogeropgeleiden positiever dan lageropgeleiden, religieuze personen negatiever dan zij die geen religie hebben en bewoners van stedelijke gebieden positiever dan bewoners op het platteland.

Meldingen ant-LHBT-geweld neemt toe

Het aantal meldingen van anti-LHBT-geweld neemt de laatste jaren toe, is een andere conclusie. Daaruit kun je niet zomaar afleiden dat het geweld tegen deze groep ook toeneemt.

Lees verder op de site van KIS