Gemeenten: doe mee aan de pilot klantreizen

nieuwsbericht - 8 juni 2017

Heeft u als gemeente behoefte om meer inzicht te krijgen in cliëntervaringen? Maar hoe achterhaalt u ervaringen en komt u hierover in gesprek met cliënten? Movisie start in het najaar met een nieuw concept: klantreizen in het sociaal domein. Een slimme aanvullende methode om inzicht en handvatten aan gemeenten te geven om de kwaliteit van dienstverlening aan cliënten te verbeteren. Movisie is op zoek naar innovatieve gemeenten die samen met hun inwoners in een pilot deze klantreis willen maken. Doet u mee?

Een klantreis maakt visueel inzichtelijk hoe een reis van een cliënt als klant van a tot z verloopt, bijvoorbeeld bij de aanvraag naar hulp. Welke ervaringen heeft de cliënt tijdens een aanvraag? Hoe en op welk moment komt een cliënt in contact met een loket of wijkteam? Hoe wordt dit contact ervaren? Wat brengt hen verder en wat is daarin helpend en wat niet? Hierdoor weet u als gemeente welke behoeften groepen cliënten hebben, hoe zij zoeken naar hulp en hoe u in uw proces beter op aansluit. Het concept klantreis is gebaseerd op het principe van klantreizen/customer journey in de commerciële sector. Het wordt gebruikt om het gedrag van de klant in kaart te brengen en hoe de klant (extern) wordt beïnvloed.

Wat levert het u op?

Een klantreis maakt inzichtelijk waar uw blinde vlekken en knelpunten zitten die klanten ervaren in het contact met uw gemeente. Maar het laat ook zien waar het juist goed gaat. Aan de hand van gesprekken met cliënten en betrokken medewerkers van uw gemeente brengt Movisie het proces in kaart, bijvoorbeeld de toegang tot hulp en dienstverlening in het sociaal domein. Als gemeente heeft u dat op een bepaalde manier ingericht en bedoeld, maar de vraag is of het ook zo uitpakt en beleefd wordt door cliënten. Dit brengen we schematisch en visueel in beeld. Zo krijgt u een kwalitatief en op waarden gebaseerd inzicht in de cliëntervaringen in uw gemeente. Met de uitkomsten kunt u aan de slag om de processen rondom de dienstverlening voor cliënten in uw gemeente aanzienlijk te verbeteren. De klantreis is daarmee meteen een verdieping en aanvulling op het verplichte cliëntervaringsonderzoek.

Doet u mee als pilotgemeente?

We zijn op zoek naar pilotgemeenten waar we de klantreis kunnen testen in de praktijk. Wilt u deelnemen als pilotgemeente? Of heeft u nog vragen? Laat het ons weten. Neem contact op met Anne Lucassen: 06-55440567 of a.lucassen@movisie.nl of Shahrzad Nourozi: 06 55440576 of s.nourozi@movisie.nl