Een geweldig signaal: jongeren niet meer loslaten

nieuwsbericht - 13 december 2017

Op 27 november vond de Jongvolwassenentop plaats, een landelijke bijeenkomst waar bestuurders uit het onderwijs, de zorg, gemeenten, het Rijk en werkgevers- en werknemersorganisaties in gesprek gingen. Met elkaar en jongeren. De vraag: hoe kunnen we minder zelfredzame jongeren tussen de 16 en 27 jaar samen slim en slagvaardig ondersteunen zodat zij binnen hun eigen mogelijkheden zo duurzaam mogelijk kunnen participeren in de maatschappij? Movisie is een van de initiatiefnemers van de top.

Meer dan 150 bestuurders uit het hele land spraken af om jongvolwassenen niet meer los te laten tot ze zelfstandig of met ondersteuning verder kunnen. Niet eerder sloegen bestuurders uit de domeinen zorg, onderwijs, arbeidsmarkt, veiligheid de handen ineen om betere kansen te creëren voor minder zelfredzame jongvolwassenen. Om knelpunten weg te nemen en daar waar nodig buiten de lijntjes te kleuren. Het manifest waarin de betrokken organisaties hun visie geven op dit vraagstuk, werd door iedereen omarmd. De komende tijd gaan we dit verder concretiseren in de vorm van een landelijke en regionale werkagenda’s, maar vooral ook door te doen.

In het pas verschenen magazine een impressie van de top.

Downloads
magazine-jongvolwassenentop