GRIP & GLANS groepscursus erkend als effectief

nieuwsbericht - 7 februari 2018

De interventie GRIP&GLANS groepscursus is door de onafhankelijke erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid erkend als Effectief met goede aanwijzingen voor effectiviteit. De GRIP&GLANS groepscursus is gericht op vrouwen vanaf 50 jaar, die door leeftijd gerelateerde veranderingen en verliezen ervaren dat hun leven te weinig glans heeft. De cursus leert hen hoe zij actief hun eigen welbevinden kunnen verbeteren en meer grip op hun leven kunnen krijgen.

De interventie bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst na drie maanden. Uit vier effectonderzoeken komt naar voren dat de interventie tot significante verbeteringen leidt in zelfmanagementvaardigheid en welbevinden.

Effectief

De interventie GRIP&GLANS groepscursus voldoet aan de gestelde criteria voor effectiviteit. Er zijn voldoende studies, conform de criteria, die een goede aanwijzingen geven voor de effectiviteit van de interventie. De erkenningscommissie is van mening dat het een relevante en goed afgebakende interventie is. De interventiebeschrijving is gedegen en geeft een heldere beschrijving met een goede theoretische onderbouwing. Lees meer over GRIP&GLANS groepscursus in de databank Effectieve sociale interventies.

Samenwerking

Movisie werkt samen met collega-databanken bij de uitvoering van de beoordeling en erkenning van interventies. Het erkenningstraject is een samenwerking tussen het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Kenniscentrum Sport, Trimbos-instituut, Vilans en Movisie. Deze zeven landelijke kennisinstituten hanteren dezelfde werkwijze en criteria.

Heeft u een interventie ontwikkeld die ook door andere organisaties kan worden ingezet en wilt u werken aan kwaliteitsborging en -verbetering? We nodigen u van harte uit om deze interventie bij ons aan te melden. Wij informeren u graag over de mogelijkheden van het beschrijven en erkennen van interventies.