Hoe verder met onderzoek kerndoelen Inspectie van het Onderwijs?

nieuwsbericht - 9 september 2016
 477 keer gelezen

Het onderzoek laat zien dat op de meeste scholen de thema's (enigszins) aan bod komen. Hiermee wordt volgens de Inspectie in strikte zin voldaan aan de wettelijke eisen zoals vastgelegd in de kerndoelen. De inspectie heeft ook gekeken naar de uitwerking van de kerndoelen vanuit het oogpunt van kwaliteit. Op dit punt is de inspectie aanmerkelijk kritischer.

Lees het volledige artikel