IGZ en NZa publieren Kader Goed Bestuur

nieuwsbericht - 13 juli 2016
 714 keer gelezen

Bestuurders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Om hun functie goed te kunnen uitoefenen is open en integer handelen een voorwaarde, net als goed zicht op alle ontwikkelingen binnen hun organisatie. Als de IGZ of de NZa signalen hebben dat de publieke zorgbelangen in gevaar komen, dan spreken zij de bestuurder en zo nodig de raad van toezicht van een zorgaanbieder daar op aan.

Lees het volledige artikel