Inspecties publiceren Toetsingskader Stap 2 voor toezicht Veilig Thuis

nieuwsbericht - 13 juli 2016
 734 keer gelezen

Per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot 'Veilig Thuis', advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. In Nederland zijn inmiddels 26 Veilig Thuis organisaties. De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg voeren stapsgewijs toezicht uit bij de Veilig Thuis organisaties waarmee zij aansluiten bij de praktijk dat de Veilig Thuis organisaties nog in ontwikkeling zijn.

Lees het volledige artikel